Là ứng dụng chạy trên nền tảng di động như Android và IOS, sẽ kết nối người bệnh với cơ sở khám chữa bệnh giải quyết các vấn đề như: đặt lịch khám từ xa, trả kết quả cận lâm sàng thông qua App, theo dõi lịch sử khám qua ứng dụng, và hướng tới có thể thanh toán tiền viện phí qua QR code hoặc các tiện ích khác của ngân hàng. Ứng dụng này có thể thay thế hoàn toàn sổ khám bệnh truyền thống.

Các tính năng của sổ y bạ điện tử EHR
  • Đặt lịch khám: Là chức năng người bệnh có thể đặt lịch khám qua ứng dụng tại nhà, và theo dõi được lịch khám của mình.
  • Quản lý đơn thuốc: Phần này sẽ quản lý toàn bộ thông tin về thuốc của người bệnh do bác sỹ kê theo lần khám.
  • Quản lý lịch sử khám bệnh: Người bệnh có thể quản lý cũng như theo dõi lịch sử khám bệnh của mình.
  • Hướng dẫn quy trình khám bệnh: Chức năng này giúp ích cho người bệnh biết được những bước cho một lần đi khám bệnh.
  • Quản lý thông tin cận lâm sàng: Các kết quả xét nghiệm cũng như chẩn đoán hình ảnh được xem nhanh tại chức năng này.
  • Các thông báo từ cơ sở khám tới người sử dụng: thông tin từ cơ sở khám bệnh luôn được cập nhật tới từng người bệnh thông qua chức năng này.

 
Ứng dụng được đồng bộ dữ liệu liên tục với phần mềm của bệnh viện như vậy người sử dụng luôn được cập nhật tình hình mới nhất về dữ liệu khám chữa bệnh của mình tới thiết bị di động cá nhân. Dữ liệu của người sử dụng được bảo vệ ở mức độ cao thông qua các công nghệ mới nhất trên thế giới.