Học hỏi từ công việc có lẽ là cách thức truyền thống tồn tại lâu đời nhất trong phát triển sự nghiệp, bởi lợi ích từ cách thức này luôn mang đến cho người học sự phát triển toàn diện nhất.

Đào tạo Cầm Tay Chỉ Việc tại doanh nghiệp là khi một thành viên (tập sự) học tập, làm việc, cùng với một đồng nghiệp có nhiều kinh nghiệm hơn (tiền bối), từ đó học hỏi các kỹ năng mới qua điều kiện làm việc bình thường.

Qua hàng thế kỷ, con người vẫn đang học hỏi qua cách làm việc chung, quan sát những người có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu hơn mình để học hỏi phát triển bản thân.

Với việc kết hợp cả hai phương thức : PHI CẤU TRÚC và CẤU TRÚC , XTP luôn mang đến cho Thực tập viên những bài học Sâu và Sát nhất với thực tế, giúp Tập sự có cơ hội áp dụng ngay những kỹ năng mới được học vào thực tế, từ đó rút ra được những kinh nghiệm quý giá, tiết kiệm tối đa thời gian, tích luỹ kinh nghiệm làm việc ngay trong khi học, tự tin, đáp ứng mọi yêu cầu ngày càng cao của nhà tuyển dụng.