Thông tin hành chính chi tiết của bệnh nhân được nhập một lần từ Modulte Tiếp đón và lần lượt lưu chuyển đến các Module có liên quan khác theo đường đi khám bệnh của bệnh nhân ví dụ như Module Phòng khám, Module Viện phí…

Các Module đảm nhận chức năng nào chỉ cần nhập những thông tin, kết quả tại Module đó.

Module Viện phí quản lý tình trạng tài chính của bệnh nhân. Tình trạng đóng viện phí của bệnh nhân luôn luôn được hiện thị tại các Module có chức năng cung cấp các dịch vụ phục vụ cho việc khám, thực hiện các xét nghiệm điều trị bệnh cho bệnh nhân (nội trú và ngoại trú).

Đối với khoa Khám bệnh, kết thúc quá trình khám bệnh thì toàn bộ thông tin về bệnh nhân như: thông tin hành chính, tiền sử bệnh, kết quả thực hiện xét nghiệm, tình trạng bệnh của bệnh nhân được lưu chuyển tập chung vào Module Phòng khám. Từ đây bác sỹ đưa ra chẩn đoán, kê đơn thuốc nếu điều trị ngoại trú, hoặc chỉ định nhập viện nếu điều trị nội trú.

Đối với các khoa Nội trú, toàn bộ thông tin về bệnh nhân như: thông tin ban đầu từ khoa Khám bệnh, kết quả điều trị và các dịch vụ mà bệnh nhân đã thực hiện trong quá trình điều trị như: phòng, giường, vật tư tiêu hao, thuốc sử dụng, các xét nghiệm đã thực hiện… được tập trung tại Module nội trú của các khoa Nội trú. Từ đây bác sỹ căn cứ vào các thông tin trên để ra quyết định cho bệnh nhân điều trị tiếp, chuyển khoa, chuyển viện hoặc xuất viện.

Module Quản lý Dược nhận thông tin yêu cầu cấp phát thuốc từ các phòng khám của khoa Khám bệnh và khoa Nội trú theo hồ sơ bệnh án. Đồng thời thực hiện chức năng xử lý đơn thuốc và thực hiện cấp phát thuốc. Ngoài ra Module Quản lý Dược còn có chức năng quản lý và báo cáo tình trạng thuốc tại các kho dược trong bệnh viện như: xuất, nhập, hư hao, quá hạn sử dụng, luân chuyển giữa các kho…

Truy xuất các thông tin báo cáo phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chuyên môn: Mô hình bệnh tật theo nhóm tuổi, theo giới tính, theo khu vực thành thị và  nông thôn. Mô hình bệnh của người dân theo mùa trong năm, mô hình bệnh tật của các tuyến khác chuyển lên…

Truy xuất báo cáo với các tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế.