Thanh toán viện phí không dùng tiền mặt là yêu cầu cấp thiết được đặt ra với nhiều bệnh viện và Bộ Y tế đang chú trọng triển khai trên toàn quốc. Bởi việc thanh toán viện phí không dùng tiền mặt không chỉ giúp xóa bỏ các thủ tục hành chính mà còn hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh khi dùng tiền mặt cho người bệnh, đồng thời bệnh viện dễ dàng quản lý thông tin bệnh nhân, số tiền viện phí.

Thẻ thông minh tích hợp sổ y bạ và ngân hàng

Khi bệnh viện áp dụng hệ thống thanh toán tiền mặt, bệnh nhân khi đến khám được cấp phát thẻ khám bệnh có tích hợp tài khoản ngân hàng cá nhân. Người bệnh có thể dùng thẻ này để thanh toán viện phí hoặc sử dụng chức năng như một thẻ ATM thông thường cho các dịch vụ khác ngoài dịch vụ y tế.

Thanh toán viện phí qua ứng dụng điện thoại

Người bệnh có thể cài đặt ứng dụng thanh toán viện phí trên điện thoại cá nhân, các chức năng trên ứng dụng điện thoại có thể hỗ trợ người bệnh thanh toán viện phí ngay trên điện thoại của mình và không cần dùng tới thẻ thông minh. Đây là xu thế mới cho lĩnh vực thanh toán online được rất nhiều nước trên thế giới áp dụng.

Thanh toán viện phí tự động 24/7

Khi áp dụng hoàn toàn trên hệ thống “thanh toán không tiền mặt” bệnh viện có thể hoàn toàn áp dụng các kiosk thanh toán tự động đặt ở các khoa trong bệnh viện hoặc nơi nào thuận tiện cho bệnh nhân. Khi đó bệnh viện giảm tải nhân sự phục vụ công tác viện phí của bệnh viện cũng như mang sự hài lòng cho người bệnh .

Hoá đơn điện tử

Các kỹ sư đã thiết kế các sản phẩm chuẩn giao tiếp để sẵn sàng kết nối với bất kỳ thông hoá đơn điện tử của các đơn vị cung cấp hoá đơn điện tử.

Kết nối bảo hiểm xã hội

Các dữ liệu khám bệnh cần được gửi lên cổng BHXH để giám định sẽ được phần mềm gửi tự động hoặc bán tự động lên cổng BHXH.

Kết nối hồ sơ sức khoẻ

Với yêu cầu kết nối của bộ y tế trong tương lai hệ thống cũng thiết kế sẵn sàng các chuẩn dữ liệu để kết nối với cơ sở dữ liệu của bộ y tế.