Hệ thống Lis đóng vai trò lưu trữ và thu nhận kết quả xét nghiệm, truyền và nhận dữ liệu trên mạng thông tin máy tính các khoa xét nghiệm với hệ thống quản lý bệnh viện của Bệnh viện, trong đó các chỉ định hay kết quả xét nghiệm được truyền tải hai chiều từ các khoa phòng điều trị tới khoa xét nghiệm và được kết nối tới các thiết bị: Máy xét nghiệm nước tiểu, Huyết học, Sinh hoá, Đông máu, Sinh hoá miễn dịch… với định dạng phổ biến hiện nay theo tiêu chuẩn HL7 được lưu trữ tại các server và truyền đến các máy tính các bác sỹ trong bệnh viện phục vụ công tác khám, chẩn đoán và điều trị.

Module kết nối với His-Bệnh án điện tử: Chức năng này đóng vai trò kết nối thông tin giữa các hệ thống His và bệnh án điện tử với hệ thống Lis, để đảm bảo các thông tin chỉ định cận lâm sàng của bác sỹ được cập nhật tại khoa xét nghiệm.

Module kết nối Lis với các thiết bị xét nghiệm: Là chức năng lấy kết quả xét nghiệm từ các thiết bị xét nghiệm truyền gửi vào hệ thống Lis một cách tự động. Bác sỹ có thể đọc kết quả ngay sau khi thiết bị xét nghiệm trả kết quả.

Module báo cáo và các chức năng quản lý chọn thêm: Tuỳ theo nhu cầu thực tế của bệnh viện hệ thống Lis có thể cung cấp các chức năng thêm như: Các báo cáo quản lý, báo cáo chuyên môn, hay các chức năng quản lý khác như quản lý hoá chất, vật tư tiêu hao, quản lý ngân hàng máu…

Công dụng chính của Lis

  • Thay thế công việc nhập kết quả xét nghiệm thủ công bằng tay bằng cách đẩy tự động lên hệ thống hồ sơ y tế nhằm tránh sai sót kết quả của bệnh nhân, tăng năng suất làm việc của các khoa xét nghiệm.
  • Tạo ra một nền tảng tích hợp các kết quả xét nghiệm điện tử dùng cho chẩn đoán kết nối với các hệ thống y tế thông minh khác như hệ thống thông tin bệnh viện (His), cơ sở dữ liệu bản ghi y tế điện tử – Electronic Medical Record (EMR).
  • Cung cấp quản lý công việc chẩn đoán, được sử dụng để quản lý quy trình khám chữa bệnh nhân.