Phần mềm quản lý trường học thông minh Smart School XTP


SMART SCHOOL XTP


Smart School XTP  là giải pháp tổng thể dành cho trường học, tập trung vào việc nâng cao chất lượng quản lý học sinh thông qua nhận diện, điểm danh, giám sát dựa trên công nghệ nhận diện khuôn mặt. Đồng thời đảm bảo sự thông suốt và tức thời về thông tin giữa nhà trường và phụ huynh.

Phần mềm quản lý trường học thông minh Smart School XTP

NHÀ TRƯỜNG

 • Hệ thống quản trị
 • Hệ thống điểm danh/giám sát
 • Các hệ thống phụ trợ: giữ xe, thư viện, căng tin

Phần mềm quản lý trường học thông minh Smart School XTP

GIÁO VIÊN

 • Theo dõi, nhận các thông tin điểm danh của học sinh
 • Quản lý các thông tin học sinh mà mình phụ trách
 • Tương tác với phụ huynh

Phần mềm quản lý trường học thông minh Smart School XTP

PHỤ HUYNH

 • Theo dõi, nhận thông báo về điểm danh và các thông tin khác của con
 • Tương tác với nhà trường, giáo viên
 • Theo dõi kết quả học tập, nộp học phí trực tuyến

Quản lý học sinh và đo thân nhiệt tự động bằng nhận diện khuôn mặt


 • Tự động nhận diện khuôn mặt học sinh độ chính xác đến 99%
 • Ghi nhận thông tin điểm danh và thân nhiệt theo thời gian thực
 • Cập nhật thông báo tại mọi điểm trên hành trình xuyên suốt 3 giai đoạn: Trước khi đến trường, tại trường và khi về nhà

Bộ giải pháp AI đột phá dành cho trường học


Kiểm Soát Thân Nhiệt Tự Động

Điểm Danh Nhận Diện Khuôn Mặt

Cảnh Báo Tình Trạng Bất Thường

Hệ Thống Quản Trị Tập Trung

TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU CỦA SMART SCHOOL XTP


Kiểm Soát Thân Nhiệt Tự Động

Kiểm Soát Thân Nhiệt Tự Động

– Đo thân nhiệt tự động.
– Cảnh báo ngay khi học sinh có nhiệt độ bất thường để quan tâm theo dõi.
– Báo cáo thông tin nhiệt độ đến tất cả các bên liên quan như nhà trường, giáo viên, phụ huynh… ngay lập tức.

Điểm Danh Nhận Diện Khuôn Mặt

Điểm Danh Nhận Diện Khuôn Mặt

– Nhận diện khuôn mặt và định danh nhanh chóng trong 0.1 giây.
– Nhận biết chính xác khuôn mặt thực tế với hình ảnh hay video.
– Phát cảnh báo bất thường khi học sinh không điểm danh đúng thời gian quy định.

Kiểm Soát Thông Tin Người Đưa Đón

Kiểm Soát Thông Tin Người Đưa Đón

– Đăng ký thông tin người thân, PHHS
– Xác nhận người đón và phát thông báo cho bố mẹ

Hệ Thống Quản Trị Tập Trung

Hệ Thống Quản Trị Tập Trung

– Số liệu và báo cáo được tổng hợp chi tiết, chính xác qua biểu đồ.
– Truy xuất số liệu, báo cáo nhanh chóng.
– Số liệu được thống kê cho nhà trường và giáo viên, bảo vệ, tài xế.

Cảnh Báo Bất Thường & Thông Báo Tức Thì

Cảnh Báo Bất Thường & Thông Báo Tức Thì

– Phát cảnh báo ngay lập tức đến các bên nếu học sinh vắng mặt hay có thân nhiệt bất thường.
– Thông báo: Thông tin nhà trường, dặn dò của giáo viên và phụ huynh.

Tăng sự liên kết giữa nhà trường và phụ huynh

Tăng sự liên kết giữa nhà trường và phụ huynh

– Liên kết nhà trường với phụ huynh.
– Trao đổi trực tiếp với giáo viên thông qua ứng dụng.
– Liên hệ với tài xế đưa đón khi cần.

Ứng dụng công nghệ


Trí tuệ nhân tạo (AI)

Trí tuệ nhân tạo trong data training mang đến giải pháp Nhận diện khuôn mặt đạt độ chính xác cao.

API

Cung cấp các API để kết nối với các hệ thống phần mềm khác, giúp khách hàng dễ dàng đồng bộ hệ thống quản trị.

Cảm biến nhiệt độ

Đo và theo dõi thân nhiệt học sinh, cảnh báo ngay lập tức cho các bên nếu có thân nhiệt bất thường.

Bảo mật

Thông tin khách hàng được bảo mật tuyệt đối.

Video sản phẩm


Dự án đang triển khai