Phần mềm quản trị máy lâm sàng LIS HOSPITAL XTP


KHÓ KHĂN KHI QUẢN TRỊ MÁY LÂM SÀNG TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ


Trả kết quả bị hạn chế

Không liên thông HIS

Quản lý máy mất thời gian

Chỉ kết nối máy 1 chiều

Hóa chất và vật tư thất thoát

Thống kê và báo cáo sai sót

Thất thoát các dịch vụ từ máy lâm sàng

Tốn kém chi phí in phim

LÝ DO NÊN CHỌN LIS HOSPITAL XTP


KHẢ NĂNG TÙY BIẾN, TÍCH HỢP VỚI NHIỀU PHẦN MỀM HIS KHÁC NHAU

Hệ thống có thể triển khai độc lập hoặc chạy tích hợp với hệ thống quản lý thông tin bệnh viện Lis Hospital XTP hoặc các HIS khác trên thị trường.

TRAO ĐỔI DỮ LIỆU AN TOÀN

Trao đổi dữ liệu với các hệ thống thông tin bệnh viện, phòng khám (HIS) hay các hệ thống khác thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung.

ỔN ĐỊNH, TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Chi phí hợp lý, chất lượng cao, linh hoạt và dễ dàng tùy biến theo các yêu cầu riêng của từng đơn vị.

LIS HOSPITAL XTP CÓ THỂ KẾT NỐI TỰ ĐỘNG VỚI HẦU HẾT CÁC MÁY XÉT NGHIỆM TRÊN THỊ TRƯỜNG

Mỗi máy tính cài đặt Lis Hospital XTP có thể kết nối đồng thời với 24 máy xét nghiệm qua cổng serial và kết nối không giới hạn máy xét nghiệm qua cổng Ethernet.

LÝ DO NÊN CHỌN LIS HOSPITAL XTP

TÍNH NĂNG TIÊU BIỂU CỦA LIS HOSPITAL XTP


NHÚNG PHẦN MỀM VÀO PHẦN CỨNG CÁC MÁY LÂM SÀNG

Hiện nay các bệnh viện sử dụng các máy lâm sàng, nhiều mẫu, modem, đời máy khác nhau, vậy phải kết nối mở thêm cổng Com và nhúng hệ thống phần mềm vào để lấy thông tin dữ liệu trong máy.

QUẢN LÝ CÁC MÁY LÂM SÀNG THỜI GIAN THỰC

Lis sẽ lấy toàn bộ dữ liệu từ các máy lâm sàng nhúng vào hệ thống phần mềm quản lý tập chung để phân tích các bệnh phẩm, Nhờ hệ thống nhận diện AI Trí tuệ nhân tạo phát hiện quy trình hoạt động phần mềm của máy.

GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY LÂM SÀNG

Phần mềm giám sát được tình trạng giờ tắt, mở, công xuất hoạt động của máy.

LIS SỐ LIỆU CỦA MÁY LÂM SÀNG THỜI GIAN THỰC

Số liệu của máy sẽ được cung cấp bằng thời gian thực hằng ngày, tự động cập nhật và nhập số liệu lên phần mềm hệ thống His.

PHẦN MỀM ONLINE

Tạo Form mẫu dạng Text và dạng ảnh theo tiêu chuẩn DICOM được lấy từ các thiết bị chụp chiếu: X – Quang, Citi cắt lớp, Siêu âm, Nội soi, Cộng hưởng từ, …

QUẢN LÝ PHÒNG MÁY XÉT NGHIỆM

Quản lý và lấy dữ liệu Lis các chỉ số từ máy xét nghiệm sinh hoá, điện tích phân giải, xét nghiệm huyết học, ly tâm, miễn dịch, đông máu, …

LƯU DỮ DATA, BẢO MẬT THÔNG TIN

Xây dựng hệ thống Data hằng ngày để có được kho dữ liệu lớn, phục vụ cho việc chăm sóc, phục vụ bệnh nhân, đối chiếu, các bệnh phẩm, đề tài khoa học trong tương lai.

BÁO CÁO THỐNG KÊ HỆ THỐNG LIS ONLINE

Số liệu của máy sẽ được thống kê bằng file Excel và biểu đồ, hoạt động tổng thể của máy.

PHẦN MỀM ONLINE – WEB, APP

Phần mềm chạy online trên hai nền tảng web, app, giúp nhà quản lý bất cứ ở đâu cũng tương tác được hệ thống.

PHÂN QUYỀN ADMIN

Nhà quản lý có quyền mở và thu tài khoản của các giao dịch viên, kiểm soát xem các hoạt động hiện tại của máy.

Video sản phẩm


DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI


PHẦN MỀM QUẢN TRỊ MÁY LÂM SÀNG LIS HOSPITAL XTP


Chương trình quản trị máy lâm sàng chuyên nghiệp hiện đại nhất mà các khách hàng đang tìm kiếm